Historia

1988
Det gemensamma bolaget Matek bildas
1989
Matek öppnar sin första fabrik
1992
Export till den svenska marknaden startar
1993
Export till den tyska marknaden startar
1997
Export till den norska marknaden startar
1997
DIN 1052 certifikat (Tyskland)
2004
Export till den isländska marknaden startar
2005
Första storprojekt med ett nyckelfärdigt bostadsområde i Estland
2006
ISO 9001 certifikat
2009
SINTEF certifikat
2012
Matek öppnar en ny fabrik som möjliggör en fördubbling av den hittillsvarande produktionsvolymen
2015
ETA certifikat
2019
Matek Modul AB bildas för att fokusera på modulbaserade bostäder för Svenska marknaden