OM FÖRETAGET

Matek bedriver tillverkning av kundanpassade hus med trästomme. Vi erbjuder träkonstruktionslösningar för projekt där man normalt använder betong- och stenkonstruktioner. Vi ger trä mervärde genom att använda innovativa metoder för byggande av flerfamiljs- och modulhus.

Våra främsta produkter är

  • Plan- och rumselement med trästomme
  • Flerfamiljshus med flera våningsplan
  • Radhus
  • Daghem och övriga offentliga byggnader
  • Fastighetsutveckling av bostadsområden

Matek exporterar 95% av sin produktion. Vår viktigaste målmarknad är Norden, men Mateks hus kan även återfinnas i Tyskland, Schweiz, Italien och andra länder.

Kvalitet

Certifikat
  

VISION

Erbjuda innovativa och användbara helhetslösningar för byggande baserat på traditionella material. Vara bäst inom sitt område.

MISSION

Tillhandahålla kunder behovsanpassade produkter av ekologiskt rena material som matchar deras förväntningar och erbjuder en förbättrad bo- och arbetsmiljö och komfort till största möjliga hållbarhet.

Vidmakthålla företagets goda rykte och satsa på det långsiktigt genom att försäkra nöjda kunder och skapa en stabil och välbetald arbetsmiljö för våra anställda, med goda utvecklingsmöjligheter.

VÄRDERINGAR

Vi gör det bra

Som proffs kan vi vår produkt och kan erbjuda kunden de bästa lösningarna. Genom att göra saker rätt uppfyller och överträffar vi  våra partners förväntningar.

Vi finner lösningar

Olika problem kan uppstå vid varje steg vi tar. Vi på Matek vet att det är bra att hantera problem med öppna sinnen och ännu bättre att lösa problemet. För oss är det en hederssak att kundens bekymmer får en lösning.

Tillsammans är vi starka

Vi tror att när vi tar vara på varandras styrkor och säregenheter yrkesmässigt, stöttar varandra och engagerar oss i vår verksamhet, kommer vi längre tillsammans än var och en för sig.

Ärlighet varar längst

Vi lovar precis så mycket eller snarare lite mindre än vad vi egentligen kan åstadkomma.

Vi tänker på morgondagen

Vi utvecklar våra tjänster, produkter och vår organisation och föreslår nya, smarta och nytänkande lösningar.