OM FÖRETAGET

Matek Modul AB erbjuder modulbaserade bostäder med trästomme. Vi kombinerar standardiserade lösningar med innovation och flexibilitet. Vi ger mervärde genom att producera industriellt och minska tiden på arbetsplatsen. 

Matek har även mångårig erfarenhet av planelement produktion varför denna erfarenhet nyttjas i delar som är svåra att modulanpassa.

Våra främsta produkter är

  • Radhus
  • Lämpliga övriga byggnader
  • Fastighetsutveckling av bostadsområden

Matek exporterar 95% av sin produktion. Vår viktigaste målmarknad är Norden, men Mateks hus kan även återfinnas i Tyskland, Schweiz, Italien och andra länder.

Kvalitet

Certifikat
 

VISION

Erbjuda innovativa och användbara helhetslösningar för byggande baserat på traditionella material. Vara bäst inom sitt område.

Vårt uppdrag

Tillhandahålla kunder behovsanpassade produkter av ekologiskt rena material som matchar deras förväntningar och erbjuder en förbättrad bo- och arbetsmiljö och komfort till största möjliga hållbarhet.

Vidmakthålla företagets goda rykte samt värna om långsiktigt nöjda kunder och skapa en stabil trivsam arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter för våra anställda.

VÄRDERINGAR

Vi gör det bra

Som proffs kan vi vår produkt och kan erbjuda kunden de bästa lösningarna. Genom att göra saker rätt uppfyller och överträffar vi  våra partners förväntningar.

Vi finner lösningar

Olika problem kan uppstå i ett projekts olika faser. Vi Matek är bra på att hantera och finna lösningar för dessa. För oss är det en hederssak att snabbt och effektivt finna lösningar och hantera dom.

Tillsammans är vi starka

Vi tror att när vi tar vara på varandras styrkor och säregenheter yrkesmässigt, stöttar varandra och engagerar oss i vår verksamhet, kommer vi längre tillsammans än var och en för sig.

Ärlighet varar längst

Vi håller det vi lovar och lägger stor vikt att följa gemensamt uppsatta mål och avtal, ofta upplevs vi leverera mer än utlovat!

Vi tänker på morgondagen

Vi utvecklar våra tjänster, produkter och vår organisation och Nytänkande – innovativa lösningar