ETTEVÕTTEST

Matek tegeleb kliendi tellimuse põhjal valmistatud puitkarkassmajade valmistamisega. Pakume puitkonstruktsioonlahendusi projektidele, kus tavapäraselt on harjutud kasutama betoon- ning kivikonstruktsioone. Anname puidule lisandväärtust kasutades kortermajade ja moodulmajade ehitamisel innovaatilisi meetodeid.

Meie peamised tooted on

  • Puitkarkassil tasapinnalised ja ruumilised elemendid
  • Mitmekordsed korterelamud
  • Ridaelamud
  • Lasteaiad ja muud avalikud hooned
  • Elamupiirkondade arendused

Matek ekspordib 95% oma toodangust. Meie peamine sihtturg on Skandinaavia maad, kuid Mateki maju leidub ka Saksamaal, Šveitsis, Itaalias ja mujal.

Kvaliteet

Sertifikaadid
 

VISIOON

Pakkuda traditsioonilistel materjalidel põhinevaid jätkusuutlikke, keskkonnasõbralikke ning  innovaatilisi ja kasulikke ehituse täislahendusi. Olla oma ala parimad.

MISSIOON

Pakkuda klientidele nende vajadustele ja ootustele vastavalt ainsa looduslikult taastuva loodusvara – puidu – väärindamisel valmistatud tooteid, mis täiustavad elu- ja töökeskkonda ning pakuvad võimalikult säästlikult mugavust.

Säilitada ettevõtte hea maine ja panustada selle jätkusuutlikusse läbi kliendirahulolu tagamise ning oma töötajatele stabiilse, tervisliku ja hästi tasustatud töökeskkonna loomise ja arenguvõimaluste pakkumise.

Aidata kaasa keskkonna kaitsele ja kliimaeesmärkide saavutamisele.

VÄÄRTUSED

Teeme hästi
Olles professionaalid ning tundes oma toodet, oskame kliendile pakkuda parimaid keskkonnahoidlikke lahendusi. Tehes asju korrektselt, täidame koostööpartnerite ootusi ning rohkemgi veel. Kasutame säästlikult puitu ja teisi ressursse.

Leiame lahendusi
Igal sammul kerkib meie teele erinevaid probleeme. Matekis teame, et probleemi igakülgsest avamisest veel parem on selle lahendamine. Meile on auküsimus, et kliendi mured saavad lahendatud.

Koos oleme tugevad
Usume, et tööalaselt üksteise tugevusi ja eripärasid arvestades, üksteist toetades ning pühendunult oma funktsiooni täites jõuame üheskoos kaugemale kui igaüks omaette toimetades.

Ausus ülekõige
Lubame täpselt nii palju või natukene vähem kui see, mida tegelikult teeme ja suudame. Oleme seaduskuulekad, järgime ettevõttele kohalduvaid seadusandlikke ja muid kohustuseks võetud nõudeid.

Mõtleme homsele
Arendame on teenust, toodet ja organisatsiooni  ning pakume välja uusi, nutikaid, keskkonnasõbralikke ja edumeelseid, eriti puitu väärindavaid,  lahendusi.