Element

Mis on elementmaja?

Elementmaja koosneb tasapinnalistest eraldiseisvatest puitelementidest, mis monteeritakse kokku ehitusplatsil.

Mida meie tarnekomplekt sisaldab?

 • Seinaelemente:
  • Välisseinaelemente. Elemendid on tehases soojustatud ja väljastpoolt kaetud fassaadikattematerjaliga (laudis, fassaadiplaat vms). Paigaldatud on elektrikõrid ning toosid, sisemine kipsplaat, aknad, veeplekid ja aknapiirdelauad.
  • Siseseina elemente. Kinnised plaadiga kaetud elemendid on tehases täidetud mineraalvillaga ja paigaldatud on elektrikõrid ning -toosid.
 • Vahelaeelemente. Elemendid on tehases täidetud mineraalvillaga, pealt kaetud puitlaastplaadiga, laekips ja roovid paigaldatakse ehitusplatsil
 • Katuseelemente ja/või –materjale. Tehases soojustatud katuseelemendid, kus katuse talastiku vahed on täidetud mineraalvillaga, talastiku peale paigaldatakse katuse aluskate ning tuulutusroov. Ehitusplatsil jääb paigaldada katusekattematerjal ja kihid aurutõkkekilest allapoole (laeroovid ning laekips)
 • Rõduelemente
 • Terrassielemente
 • Rõdu-ja terrassipiirdeid

Kõik selle tarnime ehitusplatsile ja monteerime kliendi tellimusel kokku.

Platsilt lahkudes on maja väliselt valmis, seest kipsivalmis. NB! Kuna me oleme eelkõige majatootja, siis ei teosta me elementmaja puhul platsil eritöid nagu vundament, siseviimistlus, veevärgi-, kütte-, kanalisatsiooni- ja elektritöid.

Mida me elementidest teeme?

Puitelemente on võimalik kasutada väga erineva arhitektuuri ja funktsionaalsusega hoonete puhul. Meie projektideks sobivad hästi:

 • Ühepereelamute ja paarismajade arendused
 • Ridaelamud
 • Kortermajad
 • Ühiskondlikud hooned (hotellid, ühiselamud, haiglad, hooldekodud, lasteaiad, koolid jne)
 • Välisseina- ning katuseelemendid betoonist/terasest kandekonstruktsiooniga kortermajadele ja ühiskondlikele hoonetele.

Tavapuiduga on võimalik ehitada kuni 4-korruselisi puidust kandekonstruktsiooniga hooneid.

Mida me kliendilt ootame?

Arhitektuurseid:

 • Põrandaplaane
 • Hoone lõikeid
 • Välisvaateid hoone kõigist 4st küljest