ELEMENTER

Hva er et elementhus?

Elementhus består av flate, separate treelementer som monteres sammen på byggeplassen.

Hva inneholder leveransen fra oss?

 • Veggelementer:
  • Ytterveggelementer. Elementene er isolert på fabrikk og kledd på utsiden med fasadedekke ( bordkledning, fasadeplater e.l). Det er montert elektrikerrør og koplingsbokser, gipsplate på innsiden, vinduer, vannblikk og vinduslister
  • Innerveggelementer. Elementene dekt med lukkede plater er fabrikkproduserte og fylt med mineralull, og det er montert elektrikerrør og koplingsbokser
 • Etasjeskillerelementer. Elementene er fylt med mineralull ved fabrikk, oversiden er dekt med trefiberplater, himlingsgips og lekter monteres på byggeplass
 • Takelementer og/eller-materialer. Fabrikkisolerte takelementer, fylt med mineralull mellom takbjelkene, og med undertak og utlekting på bjelkene. På byggeplassen må deretter takdekket monteres, samt lagene under dampsperrefolien (himlingslekter og-gips)
 • Balkongelementer
 • Terrasseelementer
 • Balkong-og terrasserekkverk

Alt dette leverer vi til byggeplass og monterer sammen etter kundens bestilling.

Når vi forlater byggeplassen er huset ytre sett ferdig, på innsiden er det ferdig dekt med gips. NB! Ettersom vi først og fremst er en husprodusent, utfører vi ikke spesialarbeider på byggeplass slik som fundament, innendørs finish, vann-, varme-og elektrikerarbeid.

Hva lager vi av elementer?

Treelementene kan brukes til bygninger med svært ulik arkitektur og  funksjonalitet. Godt egnet for våre prosjekter er:

 • Utvikling med eneboliger og tomannsboliger
 • Rekkehus
 • Leilighetskomplekser
 • Samfunnsbygg (hoteller, internater, sykehus, pleiehjem, barnehager, skoler osv.)
 • Yttervegg- og takelementer med bærekonstruksjon av betong / stål for leilighetskomplekser og samfunnsbygg

Med vanlig trevirke er det mulig å sette opp bygg på inntil 4 etasjer med bærekonstruksjon av tre.

Hva venter vi av kunden?

Arkitektoniske:

 • Plantegninger
 • Snitt
 • Fasader fra alle 4 sider