MODULER

Hva er en modul?

En romlig del av en bygning, det vil si en lukket kasse, der gulv, vegger og etasjeskiller eller himlingstak er montert sammen på fabrikk. I likhet med elementhus er det på yttervegger montert vinduer og balkongdører og ytre fasademateriale.

Hva kan gjøres på fabrikken?

 • Innenfor modulene utfører vi spesialarbeid:
  • Elektrisk
  • Vann
  • Varme
  • Ventilasjon
  • Automatisk brannslukningsanlegg (sprinkleranlegg)
 • Vi utfører i stor grad finish på modulen:
  • Flislegger våtrom
  • Maler, dekker veggene med tapet/malt panel
  • Legger parkett eller PVC-belegg på gulv
 • Vi monterer:
  • Sanitærutstyr (blandebatterier, toalettskåler, badekar, servanter, dusjkabinetter)
  • Lysarmaturer
  • Kjøkken-og baderomsmøbler

Hvilke hus er egnet for moduler?

 • Med vanlig trevirke hus på inntil 4 etasjer
 • Prosjekter med gulvflate over 1500 m², ettersom vi for det meste frakter modulene med skip
 • Avhengig av transport er maksimale mål på en modul normalt
  • Bredde 4,2 m
  • Lengde  11,5 m
  • Høyde max  3 m
 • Visse begrensninger ved den arkitektoniske planleggingen av boligene:
  • gjennomgående bærende linjer
  • doble vegger mellom modulene
  • gjennomgående sjakter

Hvordan foregår monteringen av modulen?

 • Vi monterer med kran, så  å si direkte fra bil, en etasje om gangen
 • Monteringstiden er, avhengig av modulens egenskaper, 30-60 minutter
 • Etter montering av modulen monteres elementdeler som svalganger, balkonger, terrasser, halvtak etc.
 • For utføring på byggeplass gjenstår: ytre modulskjøter ( bordkledning/fasadeplater i skjøter mellom modulene), indre modulsammenkoplinger ( spesialdeler: vann, avløp, ventilasjon, strøm og sprinkleranlegg)
 • Avhengig av modulenes ferdigstillingsgrad tar finish og ferdigstilling av ca 1000 m² bygning ca 3-6 uker

Hva venter vi av kunden?

 • En arkitektonisk Iøsning som er egnet for løsning med moduler
  • plantegninger
  • snitt og fasader av bygningen fra alle 4 sider
 • Prinsipielle planer for følgende arbeider:
  • elektrisk-,
  • ventilasjon-,
  • vannforsyning-,
  • varme-;
  • automatisk brannslukningsanlegg (sprinkleranlegg)
 • Rolle som hovedentreprenør og ansvarlig prosjekterende

Hva gjør vi på byggeplassen? Hva gjør kunden?

Vi:

 • Bygningens tredeler som romelementer
 • Skjøtene mellom modulene for spesialarbeid og indre-og ytre finish ( de delene som ikke kan fullføres på fabrikk)
 • Tredeler på elementene: svalganger, balkonger, terrasser, halvtak etc.

Kunden:

 • Fundament og andre betongdeler
 • Ytre tilslutninger, tilkopling til disse
 • Administrativt arbeid på byggeplass: søppelcontainere, byggeplasskontor, innkvartering av monteringsteam, kraner og stillas