OM FORETAKET

Mateks virksomhet er produksjon av hus med trekonstruksjon i henhold til kundens bestilling.Vi tilbyr trekonstruksjonsløsninger for prosjekter der man tradisjonelt er vant til å benytte betong-eller murkonstruksjoner. Vi gir trevirket en merverdi ved å bygge leilighetskomplekser og modulhus ved hjelp av innovative metoder.

Våre viktigste produkter er 

  • Flatelementer og romelementer med trekonstruksjon
  • Fleretasjes leilighetsbygg
  • Rekkehus
  • Barnehager og andre offentlige bygg
  • Utvikling av boligområder

Matek eksporterer 95% av sin produksjon. Vårt viktigste målmarked er de skandinaviske landene, men Matek-hus finnes også i Tyskland, Sveits, Italia og andre steder.

Kvalitet

Sertifikater
 

VISJON

Tilby innovative og nyttige totalløsninger for bygg basert på tradisjonelle materialer. Være best på vårt felt.

MISJON

Tilby kundene produkter av økologisk rene materialer i samsvar med deres behov og forventninger, som beriker bo-og arbeidsmiljøet og skaper komfort på en så økonomisk måte som mulig.

Opprettholde foretakets gode renommé og bidra til dets bærekraft gjennom å sikre fornøyde kunder og tilby sine ansatte et stabilt og godt betalt miljø med muligheter for utvikling.

VERDIER

Vi gjør en god jobb

Som profesjonelle som kjenner vårt produkt er vi i stand til å tilby kunden de beste løsningene. Ved å gjøre ting riktig oppfyller vi samarbeidspartneres forventninger- og overgår dem .

Vi finner løsninger
For hvert steg på veien støter vi på ulike problemer. I Matek vet vi at enda bedre enn en allsidig avdekking av problemer er å løse dem. For oss er det en æressak at kundenes bekymringer finner en løsning.

Sammen er vi sterke
Vi tror at ved å ta hensyn til våre profesjonelle styrker og spesialiteter, støtte hverandre og fylle vår funksjon med iver kommer vi sammen lengre enn den enkelte hver for seg.

Ærlighet framfor alt

Vi lover akkurat så mye eller litt mindre enn det vi faktisk gjør og makter.

Vi tenker på morgendagen

Vi utvikler vår tjeneste, vårt produkt og vår organisasjon og tilbyr nye, smarte og progressive løsninger.