Element

Vad är ett elementhus?

Ett elementhus består av fristående planelement i trä som monteras ihop på byggplatsen.

Vad ingår i vår leverans?

 • Väggelement:
  • Ytterväggselement. De fabrikstillverkade elementen är värmeisolerade och beklädda utvändigt med önskat fasadmaterial (panel, fasadskivor el.dyl.) De är dessutom försedda med genomföringar och kopplingsdosor för el, invändiga gipsskivor, fönster, fönsterbleck och -foder.
  • Innerväggselement. Tillslutna skivbeklädda element är fyllda med mineralull och försedda med genomföringar och kopplingsdosor för el.
 • Mellanbjälklagselement. De prefabricerade elementen är fyllda med mineralull och täckta med träfiberskivor. Takgips och skruvläkt monteras på byggplatsen.
 • Yttertakselement och/eller -material. Prefabricerade värmeisolerade yttertakselement där vindsbjälklaget är isolerat med mineralull och täckt ovanpå med underlagstak och ventilationsläkt. På byggplatsen återstår att lägga takbeläggningen och de skikt som läggs nedanför ångspärren (spikläkt för innertaket och takgips)
 • Balkongelement
 • Terrasselement
 • Balkong-och terrassräcken

Allt detta levereras till byggplatsen och monteras ihop på kundens beställning.

När vi lämnar byggplatsen är huset färdigt utvändigt och gipsfärdigt invändigt. OBS! Eftersom vi i första hand är hustillverkare utför vi inte grundläggningsarbeten, finisharbeten, VVS- och elinstallationer.

Villka hus bygger vi av element?

Träelement kan användas för byggnader med mycket olika arkitektur och funktion. Lämpliga projekt för oss är:

 • Villor och parhus
 • Radhus
 • Flerfamiljshus
 • Offentliga byggnader (hotell, studentbostäder, sjukhus, vårdhem, daghem, skolor mm)
 • Ytterväggs- och yttertakselement till flerfamiljshus och offentliga byggnader med bärande betong- eller stålkonstruktion.

Vanligt virke kan användas för byggnation av upp till 4 våningar höga byggnader med bärande träkonstruktioner.

Vad förväntar vi oss av kunden?

Arkitektoniska:

 • Planritningar
 • Tvärsnitt på huset
 • Utomhusvyer på alla 4 sidor av huset