Hovedkontor for norsk veiadministrasjon

Ytterfasade av elementer for norsk veiadministrasjon i Bodø