Måltrostveien

Fyra villor av träelement i Norge, Oslo

Monteringsstart i augusti 2015, färdigt i oktober 2015

Total yta 200 m²