Munkvoll Gård

Sex modulbyggda flerfamiljshus i Norge, Trondheim

Monteringsstart i oktober 2014, färdigt i april 2015

Ett trevånings- och fem fyravåningshus,

36 lägenheter, total yta 4 200 m²