Ris Skolevei 17

Två radhus, totalt med åtta lägenheter i Norge, Oslo

Monteringsstart i oktober 2013, färdigt i februari 2014

Total yta 923 m²