Ris Skolevei 19

Två radhus, totalt med nio lägenheter i Norge, Oslo

Monteringsstart i maj 2016, färdigt i september 2016

Total yta 1 004 m²