Sjøutsikten

Elementbyggt flerfamiljshus med tio lägenheter i Norge, Saetre

Monteringsstart i september 2011, färdigt i mars 2012

Ett bostadshus med fyra våningar,

10 lägenheter, total yta 1 120 m²