Slottet

Ett på alla vis komplext projekt i Norge, byggt i tre etapper, färdigt 2016

124 lägenheter

hus med 5-7 våningsplan