Løpshavn

Femtisju spesialproduserte hus av elementer i Norge, Bodø
Montering påbegynt september 2007, ferdig januar 2008

57 hus, totalt areal 7171 m²