Løpshavn

Femtiosju specialbeställda elementhus i Norge, Bodø

Monteringsstart i september 2007, färdigt i januari 2008

57 hus, total yta 7 171 m²