Riksten

56 leiligheter i form av rekkehus samt 56 skur, bygd i Tullinge, Sverige
Boligenes totalareal 7710 m² + 168 m² skur
Utviklingsprosjektet ble bygd i tre ulike etapper med start i juni 2013 inntil juni 2015