Riksten

56 bostäder i form av radhus med 56 uthus.

Byggda i Sverige, Tullinge

Bostädernas totala yta 7 710 m² + 168 m² uthus

Bygget skedde i tre etapper, från juni 2013 till juni 2015